รถขุด - Excavator                         www.MidweayAsia.com TEL-0879090956

Sort By:
รถขุด furukawa 50
รถขุด furukawa 50
model:50
ราคา 360,000.00
รถขุด IHI
รถขุด IHI
IHI.
ราคา 200,000.00
รถขุด Isuzu - Slide Arm S30
รถขุด Isuzu - Slide Arm S30
Slide Arm S30
ราคา 240,000.00
รถขุด KATO 40-HD180 / EXCAVATOR KATO 40-HD180
รถขุด KATO 40-HD180 / EXCAVATOR KATO 40-HD180
KATO 40-HD180
ราคา 280,000.00
รถขุด komatsu 10 ht
รถขุด komatsu 10 ht
10-HT
ราคา 360,000.00
รถขุด KOMATSU PC10-3
รถขุด KOMATSU PC10-3
PC10-3
ราคา 240,000.00
รถขุด kubota 55
รถขุด kubota 55
kubota-55
ราคา 250,000.00
รถขุด KUBOTA U25 sn. 11652
รถขุด KUBOTA U25 sn. 11652
U25
ราคา 300,000.00
รถขุด mitsu ms40 #2
รถขุด mitsu ms40 #2
ms40
ราคา 280,000.00
รถขุด MITSUBISHI MS40
รถขุด MITSUBISHI MS40
MS40
ราคา 260,000.00
รถขุด mitsubishi ms70-2
รถขุด mitsubishi ms70-2
ms70
ราคา 300,000.00
รถขุด MITSUBISHI SB20-x819
รถขุด MITSUBISHI SB20-x819
SB20-x819
ราคา 240,000.00