รถเจาะหลุม - Auger                         www.MidweayAsia.com TEL-0879090956

Sort By:
รถขุด/เจาะ ทำงาน บนรางรถไฟ mitsubishi hanix55
รถขุด/เจาะ ทำงาน บนรางรถไฟ mitsubishi hanix55
hanix55
ราคา 550,000.00
รถเจาะเข็ม mitsubishi ms 120
รถเจาะเข็ม mitsubishi ms 120
MS-120
ราคา 600,000.00
แขนเครน เจาะหลุมเสา...sweeden
แขนเครน เจาะหลุมเสา...sweeden
parts
ราคา 220,000.00